Hout is zo duurzaam als de bossen waar het uit komt

Hout als grondstof is duurzaam, mits de bossen waar het hout uit komt ook duurzaam worden beheerd. Met certificeren van duurzaam bosbeheer beoogt de handelsketen kopers van houten producten de garantie te geven dat dit zo is, waarbij rekening is gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten. Door het kopen van deze verantwoord geproduceerde houten producten wordt direct bijgedragen aan het behoud en duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Immers, zonder vraag geen aanbod.

Om te kunnen garanderen dat hout met keurmerk ook daadwerkelijk uit verantwoord beheerde bossen komt, wordt de hele keten van bos tot eindproduct door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. Van houthandelaar, houtzagerij en timmerfabrikant tot aannemer, bouwbedrijf en winkelketen. Dit wordt de ‘Chain of Custody’ (CoC) genoemd. Voldoen ze aan de vooraf gestelde regels, dan ontvangt het bedrijf een CoC certificaat met uniek nummer om het hout te traceren. Op de factuur vormt dit het bewijs van duurzaamheid!

De Chain of Custody controleert de hele keten

De Forest Stewardship Council ® (FSC) stimuleert sinds 1993 duurzaam bosbeheer om wereldwijd ontbossing tegen te gaan. FSC stelt internationale standaarden voor bosbeheer op, met een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich hieraan houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Wereldwijd is meer dan 135 miljoen hectare bos in ruim 80 landen gecertificeerd.

Het FSC-keurmerk geeft zekerheid dat hout en houtproducten afkomstig zijn uit goed beheerde bossen, met een goede balans tussen economische belangen, sociale aspecten en milieu.  Er mag gekapt worden, maar niet meer dan er ieder jaar ‘bijgroeit’. Gebieden met bijzondere natuur moeten met rust worden gelaten. Er wordt rekening gehouden met de rechten van de inheemse volken en bosarbeiders krijgen een eerlijk inkomen en goede arbeidsomstandigheden. Er worden regelmatig controles uitgevoerd.

Bekijk hier ons Certificaat

PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer wereldwijd. Door middel van certificering kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos beheren volgens de eisen van PEFC. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC keurmerk verwerken in producten tuinhout, bouwhout, vloeren en tal van andere producten.

Onze KOMO certificering door SKH geeft aan dat wij duurzaam produceren. SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en die sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan

 

Zelf hebben we een duidelijke visie op duurzaamheid. De bouw heeft een grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Alle partijen in het bouwproces kunnen door het bundelen van kennis en ervaring samen zorgen dat een gebouw energiezuinig is, een lange levensduur heeft en flexibel inzetbaar is. Samenwerking en vertrouwen zijn hierbij van essentieel belang en leiden tot minder faalkosten. Ook dit zien wij als een bijdrage aan duurzaam ondernemen.

Kritisch zijn op jezelf, op het proces en op het resultaat. Altijd zoeken naar verbetering voor jezelf, je omgeving en de klant. Duurzaam omgaan met milieu mens en dier. Werk maken van de 3 P’s. People, Planet en Profit. People: Goede, veilige arbeidsomstandigheden en een goede werksfeer die mensen de ruimte biedt. Planet: milieubewust omgaan met bouwstoffen en werken met duurzame materialen. Profit: waar samenwerking en met elkaar meedenken financieel profijt opleveren, profiteren we met zijn allen nog het meest door een goede basis achter te laten voor een duurzame toekomst!

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

BEZOEKADRES
Nisseweg 15
4416 PK Kruiningen
Tel. 0113 381976

 

POSTADRES
Kloosterpoort 1
4421 SN Kapelle

 

info@tifabrouwer.nl
administratie@tifabrouwer.nl