kwaliteit van de nieuwe stempel

Kwaliteit en vakmanschap zijn veelgebruikte begrippen die soms niet veel meer zeggen. Bij Timmerfabriek Brouwer doen wij elke dag ons best om er wel echt betekenis aan te geven.  Om de kwaliteit te garanderen en te borgen, zijn ons bedrijf en ons productieproces gecertificeerd, werken wij alleen met kwaliteitsmerken en zijn onze producten van keurmerken voorzien. Wij zijn aangesloten bij relevante vak- en bedrijfsorganisaties. Maar het belangrijkste: wij zijn ons ervan bewust dat kwaliteit ervaren moet worden. Door u als opdrachtgever.

Kwaliteit is het resultaat van moderne productietechnieken in de handen van goede opgeleide en betrokken mensen. Onze timmerfabriek heeft naast het machinepark op het gebied van houtbewerking, een groot gedeelte ingericht met een eigen flowcoat straat. Onze speciaal hiervoor opgeleide mensen zorgen hier elke dag opnieuw voor een optimale afwerking van uw houten kozijnen, deuren, ramen of trappen. Zij scholen continu bij om op de hoogte te blijven van elke innovatie op dit gebied. Lees hier meer over flowcoating.

kwaliteit met gebruik van de juiste technieken

Er zijn keurmerken te over in de bouw, zoals VCA en ISO. Veel keurmerken zeggen echter weinig over de kwaliteit, prestaties en evenmin of ze voldoen aan wettelijke eisen. Toch vragen overheden, opdrachtgevers, bestekschrijvers en aannemers juist om déze zekerheden. Het moderne (steeds snellere en complexere) bouwproces kan zich immers geen slepende controle-trajecten en kostbare missers veroorloven. Enkel erkende KOMO-certificaten verklaren dat onze producten voldoen aan álle eisen die de wet en de markt stellen.

Gecertificeerde materialen die voldoen aan uw eisen

In het KOMO productcertificaat verklaart een onafhankelijke instelling dat het product voldoet aan de technische specificatie in het certificaat. Het brede en onbetwiste vertrouwen in het KOMO-keurmerk maakt het bouwproces makkelijker en overzichtelijker voor opdrachtgever, ontwerper, aannemer en toezichthouder. Iedereen weet precies waar men aan toe is. Door uitsluitend met KOMO-gecertificeerde producten en processen te werken, wordt het risico van fouten en misverstanden in het bouwproces aanzienlijk verkleind.

Download hier ons KOMO-certificaat

garantie met het KOMO-product certificaat

De KOMO certificering door SKH wordt uitgevoerd door mensen met een brede expertise. Een SKH-certificering en een SKH-KOMO®-certificering bestaan dan ook niet alleen uit het vastleggen van product- of proceseisen. Juist door hun specialistische kennis is ons bedrijf van binnenuit tegen het licht gehouden. Ons hele kwaliteitssysteem is getoetst. De continuïteit van het kwaliteitsniveau is hiermee verzekerd: het gaat niet toevallig één keer goed, maar het gaat continu goed als gevolg van focus op de totale bedrijfsvoering.

De Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat voor Houten Gevelelementen (BRL 0801) maakt onderscheid in Concept I, II en III. Het concept legt de taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabriek en aannemer vast. In Concept I wordt een halfproduct in de grondverf geleverd op de bouwplaats. In Concept II is het voorzien van dorpelafdekkers en/of neuslatten en een voorlaksysteem. In Concept III is de timmerfabriek geheel verantwoordelijk voor het plaatsen, beglazen en aflakken. Leden van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) maken het Concept kenbaar door het betreffende logo.

De BRL 0801 vereist onder meer dat de leverancier verwerkingsvoorschriften meelevert bij afleveringen van geveltimmerwerk binnen de concept I en Concept II. De inhoud van de verwerkingsvoorschriften is onderdeel van de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling in het kader van het KOMO® attest met productcertificaat.

Download hier onze verwerkingsvoorschriften

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

BEZOEKADRES
Nisseweg 15
4416 PK Kruiningen
Tel. 0113 381976

 

POSTADRES
Kloosterpoort 1
4421 SN Kapelle

 

info@tifabrouwer.nl
administratie@tifabrouwer.nl